Hiforce ODS
Hiforce ODS (Sildenafil Citrate (Viagra Strips))
Novosil är en ny och revolutionerande medicin med samma egenskaper som Sildenafil eller Viagra för de flesta vanliga användare.
Förpackning
Pris
Per Strips
Du Sparar
50 mg x 10 Strips
$48.99
$4.90
$0.00
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 20 Strips
$89.99
$4.50
$8.00
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 30 Strips
$128.99
$4.30
$18.00
Nästa order 10% rabatt
50 mg x 60 Strips
$233.99
$3.90
$60.00
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
50 mg x 90 Strips
$319.99
$3.56
$120.60
Nästa order 10% rabatt
+ Gratis standard airmail leverans
Produktbeskrivning

Användning

 

Hiforce ODSär en ny och revolutionerande medicin med samma egenskaper som Sildenafil eller Viagra för de flesta vanliga användare. Det är en medicin som används för erektil dysfunktion och pulmonell arteriell hypertension. Användningen av detta läkemedel på kvinnor är för tillfället inte helt känd. Piller av Hiforce ODSär blå och har antingen 25g, 50g eller 100g, beroende på behov och allmänna dysfunktion. Med samma egenskaper som Viagra, det är ett generiskt läkemedel som innebär att den kan användas utan recept. Mycket stark och mycket effektiv, kommer detta läkemedel att hjälpa dig fram och det bästa resultatet kan förväntas.

 

 

 

Dosering och bruksanvisning

 

Hiforce ODSanvänds av män med problem när det gäller deras errection (impotens) och doseringen beror på vad användaren behöver. När en användare inte kan hålla sin erektion under en tidsperiod som är tillräckligt lång för att uppleva sex interaktion, skall han använda Novosil. Mycket viktigt är att användaren har inte mer än den mängd som behövs. Den rekommenderade dosen av Hiforce ODSär 50g beroende på nödvändighet, och med en timme i förväg. Om du tar Hiforce ODSunder måltider, kan effekten bli lite långsammare än normalt. För maximal effekt av detta läkemedel, är det rekommenderat att kombinera det med sexuell stimulering.

 

 

 

Försiktighetsåtgärder

 

Innan du använder Novosil, se till att du verkligen har en erektil problem och se till att besöka läkare för att få ett exakt svar och diagnostik. Det är förbjudet att dricka alkohol och andra kraftfulla drycker i kombination med Novosil, och du skall alltid vara försiktig om doseringen. Se till att du inte är allergisk mot läkemedlets sammansättning och alltid läser instruktionerna innan att stämma denna drog. Det är väldigt viktigt att använda den med omsorg och ansvar och aldrig använda mer än vad som behövs under en sexuell handling.

 

 

 

Kontraindikationer

 

Hiforce ODSeller någon annan liknande läkemedel är strängt förbjudet för personer som lider av överkänslighet till Hiforce ODSeller någon annan ingrediens som detta läkemedel har, eller för män som inte är tillåtna av läkaren att ha sex (män med kritiska hjärtsjukdom). Samma sak gäller för män som lider av kritiska ögonproblem orsakade av högt flöde av blod i sina synnerver. Eftersom Hiforce ODSinte har testats på patienter som lider av allvarliga leverproblem och alla tillhörande känslor, är det inte rekommenderat för dem att ta Novosil.

 

 

 

Eventuella biverkningar

 

Den vanligaste biverkningen som Hiforce ODShade, och det påverkar inte mer än 1 av 10 patienter, är huvudvärken. För fullständig förteckning över biverkningar som detta läkemedel har, är det bäst att rådfråga apotekspersonal. Det finns lite vetande om bieffekt problem kända för Novosil, eftersom det är mer komplext och modernt än typiska Viagra. Du kommer att känna lite eller ingen huvudvärk samt en svag utmattning känsla efter att dens effekt är borta. Förutom detta är Hiforce ODSväl känd av den s framgång bland alla användare.

 

 

 

Läkemedelsinteraktion

 

Det finns få läkemedel (adempas, amoxicillin, biaxin, etc.) som samverkar med Hiforce ODSmen ingen av dem anses att producera några dålig reaktion för att skada dig eller få dig att känna sig sjuk. Det är därför Hiforce ODShar en hög grad av framgång eftersom den samverkar med andra läkemedel men producerar lite till ingen effekt. Inte samma sak gäller för alkohol som är strikt förbjudet i kombination med Hiforce ODSeftersom du kanske har stora problem med blodflödet i kroppen. Sildenafil kan sänka blodtrycket och ved att kombinera den med etanol kan öka denna effekt.

 

 

 

Missad dos

 

Hiforce ODSär ett generiskt läkemedel som behöver inget recept från läkare, och har ingen begränsning i daglig dosering men det rekommenderas att ta det när det behövs och inte mer än 1 gång per dag. Att ha en missad dos är omöjligt eftersom detta läkemedel inte är en behandling, det är en drog som agerar under en begränsad tidsperiod, och hjälper patientens problem på snabb men begränsat sätt.

 

 

 

Överdosering

 

Vid överdosering ska du kontakta läkare eller sjukhus omedelbart. Det är mycket viktigt för dig att vara försiktig hela tiden och dosera Hiforce ODSstrikt med dina behov. Hiforce ODSär en mycket kraftfull drog med omedelbar verkan på ditt dysfunktion, och du därför måste vara försiktig vid bruk av Novosil. Överdosering kan vara allvarliga som de flesta läkemedel är, med starka huvudvärk som kan göra att du känner sig mycket sjuk. Alltid gå till läkaren i sjukhus vid överdosering av Hiforce ODSoch alltid läsa instruktionerna innan bruk av Novosil.

 

 

 

Lagring

 

Liksom alla läkemedel, bör Hiforce ODSförvaras i en sval och torr plats, utom räckhåll för vatten eller fukt. Hiforce ODSbör vara oåtkomligt för barn och djur. Förvaringstemperaturen är likartad med de flesta av de kommersiella droger så att du inte behöver att oroa sig för det för mycket. Var uppmärksam på lagringsplatsen och temperatur och se till att du ger tillstånd som anges i detta avsnitt.

 

 

 

Avtal

 

Vi tillhandahåller enbart generell information om dessa mediciner och dess verkan. Informationen skall ej användas för självbehandling eller för att faställa egna diagnoser efter. Specifika intruktioner om en enskilds individs hälsa kall alltid ges av en specialist eller en läkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texterna . Vi tar ej ansvar för eventuella skador som uppstår med dessa mediciner och avsäger oss därmed allt ansvar.