Zero Nicotine Patch
Zero Nicotine Patch
Zero Nicotine Patch är ett plåster som innehåller växtbaserade ingredienser som efterliknar några av egenskaperna hos nikotin. Denna speciellt utformade formel hjälper mot nikotinberoende samt abstinenssymptom från nikotin utan att tillföra något nikotin i kroppen.
Förpackning
Pris
Per Packs
Du Sparar
10 patches x 1 pack
kr569.32
kr569.32
kr0.00
Nästa order 10% rabatt
10 patches x 3 packs
kr1 437.44
kr479.15
kr270.52
Nästa order 10% rabatt
Produktbeskrivning

Allmänt om produkten
De aktiva komponenterna i Zero Nicotine Patch är: alfalfa, echinacea, lakritsrot, gotu kola, humle, kalott, Havre, pepparmynta, ingefära, gentain, myrra, safflor, passions blomma, lagerbär, Eukalyptus, sasparilla och slippery Elm. Denna växtbaserade formel hjälper till att gradvis minska lusten att röka som den samtidigt minimerar effekterna av nikotinabstinens. Förutom de ingredienser som är till för att hantera nikotinsuget innehåller även Zero Nicotine Patch många andra ingredienser som syftar till att avgifta kroppen och främja en optimal funktion av cirkulation, mage, andningsvägar och immunsystem.

Användning
Rengör och torka det hudområde där du vill ha plåstret. Dra bort lappen från den självhäftande baksidan och tryck på plåstret ordentligt mot huden. Varje plåster ska bäras under 3 dagar för att sedan ersättas. Det är rekommenderat att byta plåstrets position till en annan plats vid byte.

Försiktighetsåtgärder
Använd INTE Zero Nicotine Patch om du är allergisk mot någon ingrediens i nikotinplåster.
Rådgör med din läkare om något av följande stämmer för dig:
- Om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar.
- Om du tar något receptbelagt eller annan medicin, naturläkemedel, eller kosttillskott.
- Om du är allergisk mot läkemedel, livsmedel eller andra ämnen (inklusive tejp).
- Om du har hudproblem på applikationsstället.
- Om du har hjärtproblem, oregelbundna hjärtslag, eller om du nyligen har haft en hjärtattack.
- Om du har högt blodtryck.
- Om du fortsätter att röka, tugga tobak, snusa, eller använder några andra nikotininnehållande produkter (t.ex. nikotintuggummi)
- Om du tar läkemedel mot astma eller depression, eller om du använder ett annat läkemedel för att sluta röka.
Vissa läkemedel kan interagera med nikotinplåster. Kontrollera alltid med din vårdgivare innan du börjar använda Zero Nicotine Patch. Om det kan interagera med andra mediciner som du tar bör du sluta eller ändra dosen av något läkemedel.

Missad dos
Det är viktigt att applicera plåstret på ordinarie tid och inte missa eller hoppa doser. Men om du råkat missa en dos – ta då den missade dosen så snart som du kommer ihåg. Hoppa sedan över den missade dosen om det nästan är dags för nästa dos. Ta aldrig extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Möjliga biverkning
Kontrollera med din läkare om någon av dessa vanliga biverkningarna kvarstår eller blir besvärande:
• onormala eller livliga drömmar, mild rodnad, klåda eller brännande vid applikationsstället, sömnsvårigheter.
Uppsök läkare omedelbart om någon av dessa allvarliga biverkningar inträffar:
• allvarliga allergiska reaktioner (hudutslag, nässelfeber, klåda, andningssvårigheter, tryck över bröstet, svullnad av mun, ansikte, läppar eller tunga); suddig syn; snabb eller oregelbunden hjärtrytm; illamående; svår eller ihållande yrsel eller huvudvärk; svullnad eller ihållande (mer än 4 dagar) rodnad på applikationsstället; kräkningar; svaghet.
Detta är inte en fullständig lista över alla biverkningar som kan uppstå. Kontakta din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Förvaring
Förvara denna medicin i originalförpackningen vid rumstemperatur mellan 68-77 Fahrenheit (20-25 Celsius) Säker från fukt och värme. Förvara alla läkemedel oåtkomligt för barn och husdjur.

Överdos
Vid misstanke om överdosering - sök akut medicinsk vård eller ring 112.

Mer information
• Överskrid inte den rekommenderade dosen eller använd längre än 10 veckor utan att kontrollera med din läkare. Om du känner ett behov av att använda nikotinplåster efter 10 veckor, kontrollera med din läkare.
• Om du börjar få livliga drömmar eller andra sömnproblem, ta bort plåstret vid sänggåendet (efter du burit det i ca 16 timmar). Sätt på ett nytt plåster när du vaknar dagen efter.
• Undvik kontakt med ögonen. Om nikotinplåstret skulle få kontakt med ögonen, skölj omedelbart med kallt vatten.
• Rök inte eller använd andra tobaksvaror medan du använder nikotinplåster. Detta inkluderar även när du inte bär plåstret.
• Tala om för din läkare, tandläkare eller annan vårdgivare att du använder nikotinplåster innan du får någon sjukvård eller tandvård, akutsjukvård, eller kirurgi.
• Vid en magnetisk resonanstomografi (MRI), tala om för din läkare att du använder nikotinplåster. Du kan behöva ta bort plåstret innan MRI.
• Nikotinplåster kan orsaka skada vid förtäring. Om du kan ett barn, eller ett husdjur som har svalt ett plåster kontakta giftcentralen eller akuten direkt.
• Använd nikotinplåster med aktsamhet hos äldre; då de kan vara mer känsliga för dess effekter.
• Nikotinplåster ska inte användas av barn yngre än 18 år utan att först kontrollera med läkare; säkerheten och effektivitet har inte bekräftats av yngre användare.
• Graviditet och amning: nikotinplåster kan orsaka fosterskador. Om du tror att du kan vara gravid, kontakta din läkare. Du kommer att behöva diskutera fördelar och risker med att använda nikotinplåster när du är gravid. Nikotinplåster övergår i bröstmjölk. Om du eller kommer att amma medan du använder nikotinplåster, kontrollera med din läkare. Diskutera eventuella risker för ditt barn.

Vid användning under längre tid än några veckor eller vid höga doser, utvecklar vissa människor ett behov av att fortsätta att ta nikotinplåster. Detta utger sig som ett beroende eller missbruk.
Sluta inte plötsligt att ta nikotinplåster utan läkares godkännande. Om du gör det kan du få abstinensbesvär. Dessa kan inkludera ångest, begär, försämrad koncentrationsförmåga, ökad aptit, irritabilitet, nervositet, sömnstörningar samt viktökning.

Aval
Alla produkter som presenteras på denna sida är inte avsedda att diagnostisera, behandla, bota eller förebygga sjukdom. Tveka inte att rådfråga din läkare vård innan du tar något kosttillskott.